Sabtu, 31 Januari 2009

MAJLIS PERASMIAN & SESI PEMBENTANGAN KERTAS KERJA

25 Mac 2009 (Rabu)

08.00 Para Jemputan dan Anggota Perwakilan Hadir

08.45 Tetamu Kehormat Hadir

09.00 Acara dimulakan
● Bacaan Surah Al-Fatihah
● Ucapan Ketua Perwakilan Brunei Darusalam
● Ucapan Ketua Perwakilan Malaysia
● Ucapan Ketua Perutusan Indonesia
● Ucapan Ketua Pemerhati Singapura
● Ucapan Perasmian oleh Tetamu Kehormat (TK)
● Pelancaran Buku
● Penyampaian Cenderamata (cenderamata berupa buku yang dilancarkan akan diberikan oleh
TK kepada pengerusi komisi penerbitan masing-masing termasuk ketua pemerhati Singapura)
● Doa Selamat

Nota: Cenderamata untuk TK disampaikan pada Majlis Jamuan Selamat Datang pada 25 Mac 2009 sebelah malam oleh para Ketua Perwakilan dan Ketua Pemerhati

11.00 - 12.00 Sesi I (Kertas Kerja Perdana)
Subtema I: Sistem pendidikan sebagai pengukuh bahasa ibunda

Tajuk: Sistem pendidikan sebagai pengukuh bahasa ibunda: pengalaman Brunei Darussalam
Pemakalah I: Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Muhammad bin Pengiran Haji Abd. Rahman
Status: biodata ( X ) & kertas kerja ( X ) pada 18 Februari 2009
Pengerusi: Dayang Hajah Aminah binti Haji Momin

Pelapor
Dr. Yabit Alas
Dr. Aini binti Karim

12.00 - 14.00 Rehat
14.00 - 15.00 Sesi II

Subtema II:
Subtema III: Bahasa jiwa bangsa: penanggapan generasi ketiga terhadap bahasa Melayu

Pemakalah II: Prof. Dr. Amrin Saragih (Indonesia)
Status: biodata ( ) & kertas kerja ( )
Pemakah III: Dr. Noor Azam bin OKMB Haji Othman
Status: biodata ( ) & kertas kerja (X )
Pengerusi: Dato Haji Termuzi Abd. Aziz (Ketua Perwakilan Malaysia)

Pelapor
Dr. Haji Azmi bin Abdullah
Dr. Mardina binti Haji Mahadi

15.00 - 15.30 Rehat
15.30 - 17.00 Sesi III

Subtema IV:
Subtema V: Krisis keyakinan dalam kalangan pengguna bahasa Melayu

Pemakalah IV: Encik Mohd Naim Daipi
Status: biodata ( ) & kertas kerja ( )
Pemakalah V: Prof. Madya Dr. Salmah Kamin
Status: biodata ( ) & kertas kerja ( )
Pengerusi: Dr. Mataim bin Bakar

Pelapor
Dr. Aini binti Karim
Dr. Mardina binti Haji Mahadi

KHAMIS 26 Mac 2009

08.30 - 10.30 Sesi IV

Subtema VI: Dasar bahasa kebangsaan: kepelbagaian, perubahan dan perkembangan
Subtema VII: Pengukuhan bahasa: bahasa Melayu harus berkembang dan maju bersama-sama dengan bahasa dunia lain, bukan disaingi
Subtema VIII:

Pemakalah VI: Dato' Dr. Hassan Ahmad
Status: biodata ( X ) & kertas kerja ( )
Pemakalah VII: Dr. Hajah Fatimah binti Haji Chuchu
Status: biodata ( ) & kertas kerja ( )
Pemakalah: Dr. Agus Sartono
Status: biodata ( ) & kertas kerja ( )
Pengerusi: Dr. Dendy Sugono

Pelapor
Dr. Yabit Alas
Dr. Haji Azmi bin Abdullah

10.00 - 10.30 Rehat
10.30 - 12.00 Sesi V

Subtema IX: Kuasa politik sebagai indikasi bahasa
Subtema X:
Subtema XI: Pemerkasaan bahasa Melayu melalui penterjemahan

Pemakalah IX: Prof. Dr. Nor Hashimah Haji Jalaluddin
Status: biodata ( X ) & kertas kerja (X)
Pemakalah: Dr. Djumadi
Status: biodata ( ) & kertas kerja (X)
Pemakalah: Dayang Annisa Haji Moksin
Status: biodata ( ) & kertas kerja ( )
Pengerusi: Encik Tajudin Jaffar (Ketua Pemerhati Singapura)

Pelapor
Dr. Haji Azmi bin Abdullah
Dr. Aini binti Haji Karim

12.00 - 14.00 Rehat
14.00 - Pembacaan dan penyerahan resolusi seminar oleh Ketua Pelapor


PERATURAN:
i. Pemakalah diberi masa selama 20 minit
ii. Sesi soal jawab akan dibuka selepas selesai pembentangan makalah kedua

Nota:
i. Sekiranya terdapat sesi seminar siap lebih awal dari jadual, sesi berikutnya akan dipercepat tertakluk pada ruang waktu. Perkara ini akan diselia oleh Juruacara majlis.

Penanda Wacana Ucapan

Tetamu Kehormat
Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Jemat bin Haji Ampal
Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Ketua Perwakilan Brunei Darussalam
Dayang Hajah Aminah binti Haji Momin

Ketua Perwakilan Malaysia
Yang Berbahagia Dato Haji Termuzi Abd. Aziz

Ketua Perutusan Indonesia
Dr. Dendy Sugono

Ketua Pemerhati Singapura
Sdr. Tajudin Jaffar

P/s: Tertakluk kepada keadaan, Duta Besar negara anggota MABBIM juga dijemput. Nama akan dimaklumkan kemudian.

Tiada ulasan: